Τμήμα Φιλολογίας

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο Φιλολογίας
1.Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών 2.Κατεύθυνση Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 3.Κατεύθυνση Γλωσσολογίας 4.Κατεύθυνση Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
8 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
240 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Γραμματείας:
Γραμματεία: +30 2831 077301
Προπτυχιακές Σπουδές: +30 2831 077303
Μεταπτυχιακές Σπουδές:+30 2831 077306
Email τμήματος: philology@phl.uoc.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 74150 Ρέθυμνο

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Το Τμήμα Φιλολογίας ανήκει στην Φιλοσοφική Σχολή του Π.Κ.. Ιδρύθηκε το 1983 (ΠΔ 103/1983 ΦΕΚ 48Α)* και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδ. έτος  1983-84.

Οι εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες οργανώνονται στους ακόλουθους τομείς: Τομέας Κλασικών Σπουδών, Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας, Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας έχουν καλλιεργηθεί ώστε να διαθέτουν:

 • θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα των τεσσάρων κατευθύνσεων του Προγράμματος Σπουδών, με γενική και προχωρημένη εποπτεία των θεωριών, των πηγών και σωμάτων κειμένων και της δευτερογενούς βιβλιογραφίας, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα διεθνώς,
 • κριτική ικανότητα για τη στάθμιση της επιστημονικής πληροφορίας, την ανάλυση και τη σύνθεσή της, με παραγωγικό και επαγωγικό λογισμό, και γενικότερα με κριτική και αυτοκριτική σκέψη,
 • ικανότητα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων στα επιστημονικά τους πεδία,
 • γνώσεις και ικανότητα για να συμμετέχουν στο δημόσιο λόγο σε θέματα γλώσσας, γραμματείας και παιδείας, με εφόδια θεωρίας και ιστορίας της γλώσσας και των γραμμάτων,
 • τεχνικές δεξιότητες για την εφαρμογή της γνώσης στην έρευνα, την εκπαίδευση, τη μετάφραση, τη διόρθωση και την επιμέλεια κειμένων, την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, με προϋποθέσεις καινοτομίας,
 • επάρκεια διδασκαλίας των γλωσσών και της γραμματείας, αρχαίας ελληνικής, λατινικής και νέας ελληνικής,
 • ικανότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο επόμενο, μεταπτυχιακό, επίπεδο, σε ελληνικά ή σε ξένα πανεπιστήμια, υψηλού επιπέδου και διεθνούς αναγνώρισης σε κάθε περίπτωση,
 • δημοκρατική συνείδηση και προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, με ευαισθησία σε θέματα φύλου, με αίσθηση επαγγελματικής και
  κοινωνικής ευθύνης,
 • επαγγελματικές δεξιότητες σε πεδία που αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω, καθώς και την ικανότητα να χρησιμοποιούν εργαλεία για την περαιτέρω αυτοβελτίωσή τους.

* Το Τμήμα προηγουμένως ήταν ενταγμένο στην ενιαία Φιλοσοφική Σχολή που ιδρύθηκε το 1977 (ΠΔ 655/1976 ΦΕΚ 241Α).


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους