Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήματα

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλολογίας

Φιλοσοφίας

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Τμήματα

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προσχολικής Εκπαίδευσης​

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήματα

Κοινωνιολογίας

Οικονομικών Επιστημών

Ψυχολογίας

Πολιτικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήματα

Βιολογίας

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Επιστήμης Υπολογιστών

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Φυσικής

Χημείας

Ιατρική Σχολή

Ιατρική Σχολή