Τμήμα Ψυχολογίας

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο Ψυχολογίας
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
8 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
240 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Τμήματος:
Γραμματεία: 2831077543,
Προπτυχιακές Σπουδές: 2831077579
Μεταπτυχιακές Σπουδές: 2831077577
E-mail: psychology_registry@uoc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 74150 Ρέθυμνο

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1984 (Π.Δ. 156/1984, ΦΕΚ Α΄ 53/27-4-1984) και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο Ρέθυμνο με περίπου 40 φοιτητές/τριες. Είναι το παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην ελληνική επικράτεια.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:
1. Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας (βασικής και εφαρμοσμένης).
1.1 Αυτό γίνεται μέσω της έμφασης που δίνεται τόσο στην προπτυχιακή διδασκαλία όσο και σε μια σειρά διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης στην προοπτική της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο νέο επιστήμονα για μια
επιτυχή σταδιοδρομία. Επιπρόσθετα οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους και ιδιαίτερα κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών τους, τηρώντας απαρέγκλιτα ένα πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων. Έρευνα γίνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών, με τη χρήση θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.
2. Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του, στο μέτρο του δυνατού, μια άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και ακαδημαϊκό τομέα.
2.1 Το προφίλ των αποφοίτων του Τμήματος ενισχύεται και μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης (υποχρεωτική) και του προγράμματος Erasmus Placement.
3. Να παρέχει, υπό προϋποθέσεις, στους αποφοίτους του μέσω της καλλιέργειας των παραπάνω, δυνατότητες πρόσβασης σε 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή σε 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικές Σπουδές) σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους