Τμήμα Κοινωνιολογίας

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο Κοινωνιολογίας
1. Κατεύθυνση στις Μορφές Κοινωνικής Οργάνωσης και Μετασχηματισμοί (ΕΠΑ), 2. Κατεύθυνση στον Πολιτισμό, Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις (ΕΠΒ)
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
8 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
240 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Τμήματος:
Γραμματεία: 2831077466,
Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών: 2831077465
Εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών: 2831077491
E-mail: regist@social.soc.uoc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 74150 Ρέθυμνο

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας περιέχει προσφερόμενα μαθήματα, τα οποία, ανάλογα με το περιεχόμενο και εν γένει το χαρακτήρα τους, διαρθρώνονται σε κατηγορίες, έτσι ώστε να υπηρετηθούν δύο γενικοί στόχοι:
Α. Να προσφερθεί μια βασική «εγκύκλια» γνώση στον επιστημονικό κλάδο της κοινωνιολογίας που υπηρετεί το Τμήμα.
Β. Να προσφερθούν πιο εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και πεδία έρευνας της κοινωνιολογίας.
Επιπλέον, η άρθρωση των προσφερόμενων μαθημάτων και των ευρύτερων δραστηριοτήτων του Τμήματος διαμορφώνεται ώστε να υπηρετείται ένας ακόμα κεντρικός στόχος των ακαδημαϊκών σπουδών: η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με την κοινωνική έρευνα. Μολονότι οι υψηλές απαιτήσεις της έρευνας υπηρετούνται κατεξοχήν από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εν τούτοις και οι προπτυχιακές σπουδές συμβάλλουν πολλαπλά προς αυτή την κατεύθυνση


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους