Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
8 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
240 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2831077650, 2831077651, 2831077652
E-mail: ptpe@edc.uoc.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 74150 Ρέθυμνο

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Τ.Π.Ε.) χορηγεί ένα ενιαίο πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό1 του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο απόφοιτος του Π.Τ.Π.Ε. έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί επαγγελματικά σε μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών, όπως ενδεικτικά είναι: τα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής και κέντρα ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα νοσοκομεία παίδων, οι παιδικές κατασκηνώσεις, τα μουσεία, τα Ερευνητικά Κέντρα Επιστημών Αγωγής, οι Δήμοι και Νομαρχίες (προγράμματα κατάρτισης ή
λαϊκής επιμόρφωσης), τα ξενοδοχεία (τμήματα φύλαξης ‐ απασχόλησης παιδιών), οι εκδοτικοί οίκοι για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί για παραγωγή παιδικών εκπομπών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, τα μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, οι υπηρεσίες, οργανισμοί και ιδρύματα εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Κέντρα Διοίκησης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης. Επίσης, το Π.Τ.Π.Ε. δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλά γνωστικά αντικείμενα.


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους