Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών​

Προπτυχιακό
Τίτλος σπουδών και Κατευθύνσεις
Πτυχίο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Διάρκεια και Διδακτικές Μονάδες
8 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
240 ECTS
Πρόσθετες Πληροφορίες
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος Διδασκαλίας:
Κόστος: Δωρεάν

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Γραμματείας:
Γραμματεία: 2810 394271
Προπτυχιακές Σπουδές: 2810 394270, 2810394462
Μεταπτυχιακές Σπουδές: 2810394272, 2810394293

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες (Αντικείμενο - Σκοπός)

Μηχανική Υλικών είναι η κατανόηση της σχέσης σύστασης δομής επεξεργασίας ιδιοτήτων των υλικών. Τεχνολογία Υλικών είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών απαιτεί τόσο την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους και, συνεπώς, είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ και δι-επιστημονικό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται παγκοσμίως με την επιστήμη-μηχανική-τεχνολογία των υλικών πρέπει να έχουν γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, μαθηματικών, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι απόφοιτοί μας απασχολούνται σε τμήματα R&D, Quality Control, Design, Procurement, και Project Management εταιρειών όπως η Stryker-Goodyear, η Medtronic, η Merit Medical Systems, η Henkel, η Megaplast, καθώς και σε τοπικές start-ups όπως η Biomimetic και η Biopix.

Στο δημόσιο τομέα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος απαριθμούνται στο Π.Δ. 45/2009 (ΦΕΚ 58/2-4-2009). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 (ΦΕΚ 232/17-12-2022), οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε συγγενή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Το Τμήμα έχει αναπτύξει μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση είτε μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Masters) είτε Διδακτορικού (Ph.D.) στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, ενώ συμμετέχει και στα δι-ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα «Biomedical Engineering» και «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές».


Μαθήματα και Οδηγός Σπουδών

Πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων και στον Οδηγό Σπουδών.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αλφαβητική ταξινόμηση)

Καλοκαιρινά Προγράμματα τρέχοντος έτους