Ίδρυση, Δομή και λειτουργία του Τμήματος

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Π.Κ.. Ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 48/15-4-1983) και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδ. έτος  1983-84.

Οι εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες οργανώνονται στους ακόλουθους τομείς:

 • Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
 • Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων
 • Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
 • Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών
 

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Οδός Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Γάλλος

741 00 Ρέθυμνο

Γραμματεία Τμήματος:

Τηλ.: 28310 77337, 77336

Φαξ: 28310 77338 To φαξ είναι εκτός λειτουργίας, παρακαλούμε στέλνετε email

Email: history-archaeology[at]ia[dot]uoc[dot]gr

Περισσότερα

Επισκόπηση Προγράμματος Σπουδών

 

Τίτλος του Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου

 

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα

 

Φοίτηση

Πλήρης φοίτηση /  Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS

 

Κατευθύνσεις του προγράμματος

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:

 • κατεύθυνση Ιστορίας,
 • κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.
 

Απαιτήσεις του προγράμματος (Προϋποθέσεις ανακήρυξης του φοιτητή ως πτυχιούχου)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS.

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε 42 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα ξένης γλώσσας, εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής και πρακτική άσκηση.

   

  Κατηγορίες Μαθημάτων

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

  36

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

  6

  ΣΥΝΟΛΟ

  42

   

  Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί στόχοι

  Το Τμήμα έχει στόχο να εξοικειώσει το φοιτητή με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς χώρους της ιστορίας και της αρχαιολογίας, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία και η έρευνα στο Τμήμα γίνεται μέσα από όλο το σύγχρονο φάσμα θεματικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

  Το Τμήμα πραγματοποιεί αρχαιολογικές έρευνες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής προϊστορίας και των ιστορικών χρόνων. Ο φοιτητής του Τμήματος που ειδικεύεται στην Αρχαιολογία εκπαιδεύεται στις μεθόδους πεδίου με τη συμμετοχή του στις πανεπιστημιακές ανασκαφές στην Αρχαία Ελεύθερνα, στη νήσο Γαύδο, στα Ροδαφνίδια της Λέσβου και στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, καθώς και στην επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία της Κρήτης, ενώ στο φοιτητή που ειδικεύεται στην Ιστορία δίνονται ευκαιρίες να ασκηθεί στο χώρο των ιστορικών αρχείων. Το Τμήμα διενεργεί επίσης σε ετήσια βάση επιτόπιες ασκήσεις των φοιτητών σε μουσεία, μνημεία και πινακοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Το Τμήμα προετοιμάζει το φοιτητή του για την επαγγελματική του ένταξη σε ένα ευρύ πεδίο εργασιακών επιλογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό: διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σταδιοδρομία στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, τα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη. Επιπλέον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών του Τμήματος επιτρέπουν στον απόφοιτο να διεκδικεί με επιτυχία εργασία και σε πολλούς άλλους τομείς, όπου είναι απαραίτητη η αναλυτική ικανότητα, η συνθετική κριτική σκέψη και ο σωστός χειρισμός της γλώσσας.

   

  Αξιολόγηση Επίδοσης των Φοιτητών - Εξετάσεις

  Η εκτίμηση της επίδοσης του φοιτητή σε κάθε μάθημα γίνεται με γραπτή ή προφορική ή γραπτή και προφορική εξέταση, κατά την κρίση του διδάσκοντα, κατά την εξεταστική περίοδο του εκάστοτε εξαμήνου (Ιανουαρίου και Ιουνίου) και κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Ο φοιτητής που βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του έχει δικαίωμα, εκτός από την περίοδο Σεπτεμβρίου, να εξεταστεί επαναληπτικά και στην περίοδο του επόμενου Ιανουαρίου, σε μαθήματα τα οποία είχε επιλέξει στη δήλωσή του κατά το τελευταίο εαρινό εξάμηνο.

  Αναβαθμολόγηση: Ο φοιτητής που έχει χαμηλή επίδοση στις εξετάσεις έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να επανέλθει εξεταζόμενος σε επιπλέον μαθήματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Σε περίπτωση που επιτύχει υψηλότερη βαθμολογία, αυτή προσμετράται αυτομάτως στο βαθμό του πτυχίου του αντί της παλιότερης. Σε αντίθετη περίπτωση, διατηρείται η παλιότερη βαθμολογία.

   

  Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

  Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι η κλίμακα των ακεραίων αριθμών από 1 έως 10.

  Άριστα : 8,50-10,00

  Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

  Καλώς: 5,00- 6,49

  Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

  Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

   

  Τίτλος (οι) Σπουδών

  Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κατεύθυνση Ιστορίας

  Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

   

  Επαγγελματική κατοχύρωση

  Δεν υπάρχει / Δεν απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση για τους αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

    

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

   Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ερευνητική ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο απόφοιτος του Τμήματος έχει τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές. Το Τμήμα προσφέρει πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, ενώ προσφέρει και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης (πατήστε πάνω στα γνωστικά αντικείμενα για αναλυτική πληροφόρηση):

    

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

   Αρχαία Ιστορία (ΑΙΣ)

   ΑΙΣ 630

   Κατερίνα Παναγοπούλου

   H ρωμαϊκή Res Publica από τους Αρχαϊκούς χρόνους μέχρι την επικράτηση του Οκταβιανού Αυγούστου (Π)

   AIΣ 351

   Κατερίνα Παναγοπούλου

   Κοινωνία, θρησκεία και πολιτική στους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους (Σ)

   ΑΙΣ 511

   Κων/νος Βλασόπουλος

   H δουλεία στην αρχαιότητα (Π)

   AIΣ 345

   Κων/νος Βλασόπουλος

   Η Περσική αυτοκρατορία (Σ)

   Βυζαντινή Ιστορία (ΒΙΣ)

   ΒΙΣ 620

   Δημήτριος Κυρίτσης

   Χωρικοί και αφέντες. Η αγροτική κοινωνία στο Βυζάντιο (Π)

   ΒΙΣ 335

   Δημήτριος Κυρίτσης

   Κοινωνική κριτική και αμφισβήτηση στην Ύστερη Βυζαντινή εποχή (Σ)

   ΒΙΣ 612

   Κωνσταντίνος Μουστάκας

   Ιστορική δημογραφία του Βυζαντίου (Π)

   ΒΙΣ 356

   Κωνσταντίνος Μουστάκας

   Σλαβικές εγκαταστάσεις στην ελληνική χερσόνησο, 7ος-10ος αι. (Σ)

   Ιστορία Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ)

   ΙΜΧ 250

   Αγλαΐα Κάσδαγλη

   Κοινωνικοί αγώνες στη μεσαιωνική Ευρώπη (Π)

   ΙΜΧ 319

   Αγλαΐα Κάσδαγλη

   Ο ευρωπαϊκός Μεσαίωνας στη λογοτεχνία και την τέχνη (Σ)

   IMX 227

    Ελένη Σακελλαρίου

   Η βόρεια Ιταλία κατά τον Κεντρικό Μεσαίωνα: από την Κοινότητα στη Δεσποτεία (Π)

   Τομέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων

   Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων (ΙΝΧ)

   ΙΝX 350 

   Έφη Αβδελά

   Θέματα μεταπολεμικής ιστορίας, 1945-1973 (Σ)

   ΙΝΧ 316

   Ελευθερία Ζέη

   Νεότερη ιστορία της Ευρώπης: ιστοριογραφικά ζητήματα (Σ)

   ΙΝΧ 115

   Σωκράτης Πετμεζάς

   Εισαγωγή στην Ελληνική ιστορία 1912-1980 (Π)

   ΙΝΧ 212

   Ιωάννης Κοκκινάκης

   Ο δημόσιος δανεισμός στο νεοελληνικό κράτος. Μέρος πρώτο, 1821-1914 (Π)

   INX 319

   Ιωάννης Κοκκινάκης

   Η πτώχευση του 1893 (Σ)

   Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών

   Τουρκολογία (ΤΟΥ)

   ΤΟΥ 109  

   Αντώνης Αναστασόπουλος

   Εισαγωγή στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Π)

   ΤΟΥ 329

   Αντώνης Αναστασόπουλος

   Γενικές ιστορίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: μεθοδολογικά ζητήματα (Σ)

   TOY 273

   Ηλίας Κολοβός

   Ζώντας στον ελλαδικό χώρο υπό οθωμανική κυριαρχία (Π)

   TOY 390

   Νίκος Χριστοφής

   Πολιτικά κόμματα και ιδεολογικά ρεύματα από την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Τουρκική Δημοκρατία (Σ)

   Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

   Προϊστορική Αρχαιολογία (ΠΑΡ)

   ΠΑΡ 179

   Κατερίνα Κόπακα

   Καλειδοσκόπιο της μινωικής αρχαιολογίας ΙΙ (Π)

   ΠΑΡ 103

   Νένα Γαλανίδου

   Ιστορία, αντικείμενο και θεωρία της Προϊστορικής Αρχαιολογίας (Π)

   ΠΑΡ 338  

   Νένα Γαλανίδου

   Η προϊστορία μέσα από τους πρωτοπόρους αρχαιολόγους του 20ού αιώνα (Σ)

   Κλασική Αρχαιολογία (ΚΑΡ)

   ΚΑΡ 100 

   Παυλίνα Καραναστάση

   Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία (Π)

   KΑΡ 317

   Παυλίνα Καραναστάση

   Λατρευτικά αγάλματα της ελληνικής αρχαιότητας (Σ)

   ΚΑΡ 140 

   Δημήτρης Μποσνάκης

   «Η πόλις των εικόνων»: Η εικονογραφία του δημόσιου βίου στην κλασική Αθήνα (Π)

   KAΡ 306

   Δημήτρης Μποσνάκης

   Μυθολογικοί κύκλοι ηρώων (Σ)

   Βυζαντινή Αρχαιολογία (ΒΑΡ)

   ΒΑΡ 173

   Βίκυ Φωσκόλου

   Η βυζαντινή ζωγραφική και το κοινό της (Π)

   ΒΑΡ 358

   Βίκυ Φωσκόλου

   Η Μονή της Χώρας και η καλλιτεχνική παραγωγή της εποχής της (Σ)

   BAΡ 474 

   Xριστίνα Τσιγωνάκη

   Η Θεσσαλονίκη και τα μνημεία της (Π)

   BAΡ 332 

   Χριστίνα Τσιγωνάκη

   Θεσσαλονίκη: από τη ρωμαϊκή στη βυζαντινή πόλη (Σ)

            

    

    

   Ιστορία Τέχνης της Δύσης (ΙΤΔ)

   ITΔ 336  

   Παναγιώτης Ιωάννου

   O κόσμος των καλλιτεχνών: μαθητεία, τρόποι εργασίας, κοινωνική θέση, αυτοβιογραφίες και γραπτά καλλιτεχνών (14ος-17ος αι.) (Σ)

   ΙΤΔ 128 

   Παναγιώτα Κορνέζου

   Η ζωγραφική στις Κάτω Χώρες κατά τον 15ο και 16ο αιώνα (Π)

   ITΔ 349

   Παναγιώτα Κορνέζου

   Από το εργαστήρι στην Ακαδημία: θεσμοί και καλλιτεχνική εκπαίδευση (16ος-18ος αιώνας) (Σ)

   Εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής / Computer lab courses

   ΕΜ002

   Αριάδνη Γκαζή

   Διαδίκτυο και ανθρωπιστικές επιστήμες: ιστορική αναδρομή, μέθοδοι αξιολόγησης, διαδικτυακά ερευνητικά εργαλεία

   EM004

   Αριάδνη Γκαζή

   Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία εργασιών

   ΕΜ001

   Αλέξανδρος Μαριδάκης

   Βασικές υπολογιστικές εφαρμογές και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

   ΕΜ005

   Αλέξανδρος Μαριδάκης

   Αξιοποίηση εφαρμογών και εργαλείων Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού ψηφιακού περιεχομένου

   Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος στον Κατάλογο Μαθημάτων (http://www.history-archaeology.uoc.gr/undergraduate-studies/Availablecourses/courses-2016-17.html) και στον Οδηγό Σπουδών (http://www.history-archaeology.uoc.gr/files/items/6/610/i_kai_a_synoptikosodhgosspoudwnistarx_2016-17.pdf).

    

   Κινητικότητα φοιτητών

   Erasmus + : Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος Erasmus+.

   Πληροφορίες για τη διαδικασία στην  ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ.

    

   Πρακτική άσκηση

   Οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Πρακτικής άσκησης  (Π.Π.Α.). Πληροφορίες για τη διαδικασία εδώ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.

    

   Δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης φοιτητών

   Βραβείο Louis Robert

   Το βραβείο αυτό, που θεσμοθετήθηκε ύστερα από εισήγηση του καθηγητή Ι. Καμπίτση, στη μνήμη του επιφανούς αρχαιογνώστη Louis Robert, καθηγητή στο Κολλέγιο της Γαλλίας και μέλους της Ακαδημίας των Επιγραφών, είναι ετήσιο βραβείο που απονέμεται στις δύο καλύτερες προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές αρχαιογνωστικές εργασίες των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Εργασίες με βαθμό «άριστα» υποβάλλονται από τους διδάσκοντες των οικείων Τομέων σε τριμελείς επιτροπές, τις οποίες συγκροτούν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο πεντακοσίων (500) ευρώ (διακοσίων πενήντα [250] για κάθε εργασία, εφόσον έχουν προταθεί δύο).

   Yποτροφία Μαρίας Λυριτζάκη-Trumpf

   Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 332/19-2-2015, και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις 21-1-2015, προκήρυξε την Yποτροφία Μαρίας Λυριτζάκη-Trumpf.

    Η Υποτροφία Λυριτζάκη-Trumpf είναι ετήσια και ανέρχεται στο ποσόν των 400 ευρώ μηνιαίως.

   Δίδεται σε προπτυχιακό φοιτητή ή προπτυχιακή φοιτήτρια του γνωστικού πεδίου της Αρχαιολογίας, και επομένως στο 3ο τουλάχιστον έτος των σπουδών του/της.

   Υποτροφία Αλεξάνδρου Καραβίτη

   Η υποτροφία δίδεται από τη Δωρεά Αλεξάνδρου Καραβίτη σύμφωνα με την 269η/17-09-2009 απόφαση της Συγκλήτου.

   Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα ακαδημαϊκό έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Κοσμητείας της εκάστοτε Σχολής, βάσει των εσόδων της δωρεάς.

   Η τελική έγκριση διορισμού του υποτρόφου πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

   Δικαιούχοι:

   Οι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήρια που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Τμήματος.